• I SSS sjunger vi i kanon och i lätta stämmor. Kören delas också ofta upp i mycket små grupper och sångarna får därmed ett utökat ansvar.
  • Piano och gitarrkomp.
  • SSS ÄR F N VILANDE.
Tisd 17:45-18:25
C:a 14 ggr/termin
1.795 kr/termin
Från c:a 12 år.
Res. för ändringar.