Individuell undervisning en gång i veckan.
Ibland fyrhändigt spel tillsammans med annan elev eller läraren.
Du lär dig spela både efter noter och ackordanalys.
Kostnad för litteratur tillkommer.

Reservation för ändringar.

Tid efter önskemål
Ca 14 ggr
25 min/lektion
grupp 2 695 kr/elev
enskild 3 695/elev kr