• Vi sjunger blandade sånger.
  • Vi medverkar ett par gånger per år i familjegudstjänster.
  • Har vår- och julkonserter.
  • Piano och gitarrkomp.
Tisd. 17:45-18:25
C:a 14 ggr /termin
1.795 kr/termin
Från c:a 9 år.
Res. för ändringar.