• Vi sjunger blandade sånger, även rörelsesånger.
  • Materialet vi använder är både gammalt och nytt.
  • Vi medverkar ett par gånger per år i familjegudstjänster
  • Har vår- och julkonserter.
  • Piano och gitarrkomp.
  • MINIKÖREN ÄR F N VILANDE.
Tisd 16:00-16:40
C:a 14 ggr/termin
1.795 kr/termin
Från c:a 6 år.
Res. för ändringar.