Individuell undervisning för dig som vill träna och utveckla din röst. Sångerna väljer vi delvis tillsammans. Vi medverkar vid vår- och julkonserter samt ibland vid andra tillfällen. Kostnad för litteratur tillkommer-
25 min/lektion.

Reservation för ändringar.

Tid efter ö.k.
C:a 14 ggr/termin
Enskild 3.895 kr/termin