• Individuell undervisning för dig som vill träna och utveckla din röst.
  • Sångerna väljer vi delvis tillsammans.
  • Vi medverkar vid vår- och julkonserter samt ibland vid andra tillfällen.
Tid efter ö.k.
25 min/lektion.
C:a 14 ggr/termin
Enskild 3.995 kr/termin
Kostnad för litteratur tillkommer.
Res. för ändringar.