• I Sound of Sylvan (SOS) sjunger vi både en- och flerstämmigt.
  • Kören delas också upp i mycket små grupper och sångarna får därmed ett utökat ansvar.
  • Vi medverkar ett par gånger per år i familjegudstjänster
  • Har vår- och julkonserter där vi ibland kompas av andra elever.
Onsd 18:00-18:50
C:a 14 ggr/termin
1.795 kr/termin
Res. för ändringar.