Vi sjunger blandade sånger, även rörelsesånger. Materialet vi använder är både gammalt och nytt. Piano och gitarrkomp. Vi medverkar ett par gånger per år i familjegudstjänster och har vår- och julkonserter.
Från c:a 6 år. Reservation för ändringar.

Tisd 16:00-16:40
C:a 14 ggr/termin
1.695 kr/termin