Minikören

Vi sjunger blandade sånger, även rörelsesånger. Materialet vi använder
är både gammalt och nytt. Piano och gitarrkomp. Vi medverkar ett par
gånger per år i familjegudstjänster och har vår- och julkonserter.

Reservation för ändringar.

Tisdagar, 16.00-16.40
Ca 14 ggr
1 495 kr