Vi sjunger blandade sånger, även rörelsesånger. Materialet vi använder
är både gammalt och nytt. Piano och gitarrkomp. Vi medverkar ett par
gånger per år i familjegudstjänster och har vår- och julkonserter.
Anmälan pågår fr o m 6 september.

Reservation för ändringar.

Tisd 16:00-16:40
C:a 14 ggr/termin
1.695 kr/termin