Sjung och kompa

Lär dig kompa dig själv. I den här kursen både sjunger och spelar du.
Du kan välja på gitarr och elbas. Vi medverkar ett par gånger per år i
familjegudstjänster och har vår- och julkonserter.

Reservation för ändringar.

Tid e ö.
Ca 14 ggr
3 695 kr